Goda affärer

Boken "Goda affärer" beskriver på ett enkelt sätt hur ni som företag kan arbeta för både långsiktig lönsamhet och en positiv samhällsutveckling. Boken har en positiv ansats och vill inspirera till nytänkande och agerande.

En bok för alla som är intresserade av hållbarhet och vad det betyder i praktiken. En användbar sammanfattning kring olika begrepp och fördelarna med att arbeta proaktivt med hållbarhet även för mindre bolag. Sista delen av boken är en användbar guide hur detta kan göras i praktiken. Inspirerande!
Lina Lundström, projektledare Newsec och styrelsemedlem i Lundströms Fastigheter

Jag fick "Goda affärer" av en kollega i samband med färdig-ställandet av vår första hållbarhetsredovisning och jag önskade då att jag skulle haft den tillhanda redan då vi startade arbetet ett år tidigare. Stegguiden som Monika beskriver är både pedagogiskt presenterad och tillämpbar på de flesta verksamhetstyper och prestationsnivåer. Detta medför att den blir gångbar för såväl nybörjaren som för den som tacklar dessa frågor dagligen.

Jag har själv förmånen att få vara med och forma vår hållbarhetsstrategi och jag finner mycket inspiration i boken längs vägen, Jag anser definitivt att "Goda affärer" utgör ett hjälpmedel i mitt dagliga strategiarbete och tror att den passar de flesta verksamheter som vill göra en om- eller nysatsning gällande hållbarhet. 

Caroline Sundqvist, Ansvarig hållbarhet, Zengun
 

Hållbarhet är en nödvändighet för samhället och kommande generationer. Man ska inte behöva vara akademiker för att förstå och ta till dig den kunskapen. "Goda affärer" förklarar och utvecklar begreppet hållbarhet och inspirerar till hållbar utveckling. Man kan tycka att det skrivits många böcker om hållbarhet, men jag har aldrig förut stött på en så enkel och samtidigt nyanserad beskrivning av begreppet.

Krister Törneke, konsult inom samhällsbyggnad