Skapa goda affärer - i dubbel bemärkelse!

Tjänster

Hållbart företagande innebär att vara långsiktigt lönsam och samtidigt ha en positiv påverkan på samhället och omvärlden. I dagsläget, när vi står inför det faktum att vi har en ohållbar utveckling, handlar det först och främst om att minimera negativ påverkan på människor, djur, natur och samhällskostnader.

Processen att göra verksamheten mer hållbar kan sammanfattas av följande delar:
* en kartläggning av risker, möjligheter och de viktigaste påverkansområdena
* ett visionsarbete för att identifiera företagets roll i en önskvärd framtid och de kärnvärderingar som är viktiga drivkrafter för förändring
* mål, policyer och handlingsplaner för de viktigaste påverkans-områdena
* ett ansvarsfull agerande  samt en tydlig och transparent rapportering och kommunikation.

För dig som vill läsa mer om det eller som vill sprida kunskapen hos ledare i organisationen rekommenderas boken Goda affärer.

ME2U erbjuder tjänster till små och medelstora företag som vill framtidssäkra företaget och som behöver inspiration, kunskapshöjning, engagerade ledare och stöd i processen för att göra verksamheten mer hållbar från vision till handling.

Exempel på tjänster:
* Föredrag
* Coaching
* Workshops
* Kurser
* Rådgivning
* Hållbarhetsredovisning GRI

Se vårt program för hållbart ledarskap på www.newleaders.nu

Se Vision Mälaröarna 2050.