Om

ME2U Consulting grundades 2016 och drivs av Monika Engman. ME2U står för Monika Engman Utmaning och Utveckling.

Monika är författare till boken "Goda affärer - vägen till en hållbar verksamhet", är internationellt certifierad coach (ICI) och är i grunden civilingenjör inom samhällsbyggnad. Hon är utbildad inom GRI (hållbarhetsredovisning och arbetar med hållbart företagande. Hon har ca 25 års arbetslivserfarenhet och har varit konsult i 18 år. Under våren 2019 är Monika mentor i "Mitt Livs Chans".
ME2U samarbetar med specialister inom olika områden och erbjuder den kompe-tens som behövs i varje enskilt uppdrag.
 

Ett urval av nuvarande och tidigare kunder:

AP Fastigheter, Adjuvo, Baltic Offshore, Ekerö Bostäder, Eltel Networks Infranet, Loomis, Lundströms Fastigheter, Mecon Bygg, Roslagsvatten, Solidar, Soltech Energy, Spendrups Bryggeri, Stockholm Vatten och Avfall, Syvab, Telia Sonera Skanova Access, Territorium, Tyréns, Wasatornet, Winab Vikväggar.  

Alingsås kommun, Ekerö kommun, Enköpings kommun, Lidingö stad, Länsstyrelserna i Stockholms, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, Norrvatten, Sigtuna kommun, Trafikverket, Uppsala kommun.

 

GDPR
ME2U Consulting är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. De uppgifter som lagras är de som behövs för att uppfylla avtalet med kunden, till exempel namn, leveransadress och kontaktuppgifter, med syfte att skicka böcker och fakturor för böcker och utförda uppdrag. Uppgifterna sparas maximalt ett år efter avslutad kundrelation. De system som ME2U Consulting använder för att lagra personuppgifter är ekonomisystemet Visma för fakturering och Postnords tjänst Pacsoft Online för fraktsedlar vid bokleveranser. Microsoft Office 365 används för lagring av e-postadress och telefonnummer vid uppdrag, inte vid bokförsäljning. Du har alltid rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. ME2U Consulting är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om personuppgifterna avses att användas i marknadsföringssyfte ska kunden i förväg ge sitt samtycke till detta. Om kunden inte samtycket skickas inget marknadsföringsmaterial.