Hållbart företagande

De senaste månaderna har tyvärr visat hur sårbara en del företag är. Det är mer angeläget än någonsin att arbeta hållbart. 

Näringslivet är en viktig del i samhället. Företag som arbetar hållbart är både långsiktigt lönsamma och  bidrar till en god samhällsutveckling. 

Viktiga delar är att hantera risker och möjligheter och  att ta ansvar för den påverkan som företaget har både internt och externt.  
Hållbarhet är till stor del ett mindset, det vill säga hur en tänker och agerar i olika situationer. 

Verksamheter kan bli mer hållbara genom att:
* kartlägga risker, möjligheter och de viktigaste påverkansområdena
* skapa en vision som visar företagets position i en framtid som alla kan och vill leva i. 
* ta fram mål, policyer och handlingsplaner för de viktigaste påverkansområdena
* rapportera och kommunicera tydligt och transparent med  företagets intressenter.

För dig som vill läsa mer om vad hållbart företagande innebär och hur man kan arbeta på ett strukturerat sätt rekommenderas boken "Goda affärer". Du kan läsa mer och beställa boken här: Goda affärer.

ME2U erbjuder tjänster till små och medelstora företag som vill vara långsiktigt lönsamma.
* Föredrag

* Coaching
* Workshops
* Kurser
* Rådgivning
* Hållbarhetsredovisning GRI
* Visionsarbete

Se Vision Mälaröarna 2050 som visar ett exempel på hur ni på ett kreativt sätt kan skapa en vision.