Skapa goda affärer - i dubbel bemärkelse!

Tjänster

Hållbart företagande innebär att vara långsiktigt lönsam, att hantera risker och möjligheter samt att ta ansvar för den påverkan som företaget har både internt och externt.  

Processen att göra verksamheten mer hållbar kan sammanfattas av följande delar:
* en kartläggning av risker, möjligheter och de viktigaste påverkansområdena
* ett visionsarbete för att identifiera företagets roll i en framtid som vi alla kan och vill leva i. 
* mål, policyer och handlingsplaner för de viktigaste påverkans-områdena
* att agera ansvarsfullt och ha en tydlig och transparent rapportering och kommunikation med intressenterna.

För dig som vill läsa mer om det eller som vill sprida kunskapen hos ledare i organisationen rekommenderas boken Goda affärer.

ME2U erbjuder tjänster till små och medelstora företag som vill vara långsiktigt lönsamma.

Exempel på tjänster:
* Föredrag
* Coaching
* Workshops
* Kurser
* Rådgivning
* Hållbarhetsredovisning GRI
* Visionsarbete


Se Vision Mälaröarna 2050.