Vision Mälaröarna 2050

Jag bor på Ekerö och pendlade kollektivt under många år till och från mitt dåvarande arbete som konsult inne i Stockholms city. Jag, precis som många andra, fastnade i trafikköerna på Ekerövägen trots att jag åkte buss. Frustrerad över all tid jag slösade bort funderade jag  över vad som skulle kunna lösa den ohållbara trafiksituationen som drabbar så många personer dagligen. I februari 2015 bytte jag jobb och min önskan om att slippa pendla och ha min arbetsplats på Ekerö gick i uppfyllelse tack vare Territorium AB. Idén föddes att skapa ett projekt för att hitta alternativa lösningar för att även i framtiden ska kunna bo på de vackra Mälaröarna utan att offra allt för mycket tid i trafiken.

Vi startade ett visionsprojekt tillsammans med Skanska, Wallenstam, Aberdeen, ExNord, Ladza fastigheter, Vattenbussen, WSP och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Tillsammans skapade vi Vision Mälaröarna 2050. Resultatet presenterades den 11 maj 2016 i form av ett framtidsnummer av Mälaröarnas Nyheter, som gavs ut som en bilaga till det ordinarie numret, en slutrapport och en film. Visionen som helhet berättas i Sagan om Mälaröarna som finns på mittuppslaget i framtids-tidningen och i slutrapporten.
Jag var projektledare för visionsprojektet och har skrivit delar av materialet. Välkommen att ta del av visionen nedan!
Monika Engman
 

Framtidstidning. Klicka här för att läsa!

Filmen. Klicka nedan för att se filmen!

Slutrapporten. Klicka här för att läsa!